Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan

7523

Programinriktat val - Finspångs kommun

Du studerar mänskligt handlande utifrån olika perspektiv och sätter dig in i människors olika sätt att tänka och uttrycka sig. Du utvecklar din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. Välkommen till skolverkets bedömningsportal. Här kan du som lärare hitta bedömningsstöd i form av diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter. Du hittar också kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Det mesta av materialet i bedömningsportalen är tillgängligt för alla. Programmet kan leda till behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller så underlättar det din etablering på arbetsmarknaden.

  1. Fäboden uppsala
  2. Restaurang mora noret
  3. Skoltaxi
  4. Starta eget aktiebolag
  5. Storsta tyska dagstidningen
  6. Sahlgrenska gyn avdelning
  7. Ki frisör skellefteå
  8. Discontinued

Inom gymnasieskolans introduktionsprogram kan ett yrkespaket kombineras med grundskoleämnen för att ge behörighet till ett nationellt program. Yrkespaketen kan också, utifrån individens behov, kombineras med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket. Det finns 18 nationella program. De har samma innehåll oberoende av vilken skola du går i. Av dem är 12 stycken yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande.

ÅP inom introduktionsprogram - Elevhälsan

Se vidare information om anpassningar på Skolverket webbsida om  kontakta Mottagningsgruppen för introduktionsprogram, kontaktuppgifter finns på sidan. Mer information om Introduktionsprogram kan du läsa på Skolverket:.

Hotell- och turismprogrammet - Naturbruk.se

Im programmet skolverket

Du får en individuell studieplan och ett personligt schema där du och studievägledare lägger upp studierna efter behov för att ge så goda förutsättningar som möjligt. Rektorn hjälper dig gärna att byta, men är inte skyldig att låta dig byta gymnasieprogram om det inte finns platser lediga för dig. Om det inte finns några lediga platser på det program du hellre vill gå på kan du söka till gymnasieprogrammet vid nästa gymnasieval. Då söker du med dina slutbetyg från åk 9. Strömstad Gymnasium erbjuder idrottsprofil som tillval i alla teoretiska program. Du läser specialkurser inom idrott och tränar i samarbete med en idrottsförening. Skolan erbjuder även träning i styrka, kondition och yoga med personlig handledare i gymnasiets lokaler.

Andra utbetalningen sker i september 2019.
Avt transport kristianstad

Kontakt. Skolverket IM-program länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Personuppgifter  Ett reflekterande samtalsprogram om arbetet i den svenska förskolan och skolan. Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema. Mer än hälften av personerna som studerade vid gymnasieskolans introduktionsprogram 2012 arbetade fem år senare, visar Skolverkets första  Remiss från Skolverket gällande handels-och administrations- samt ekonomiprogrammet Byte föregående år fr. IM till nationellt program, andel (%) av ny-.

Här kan du välja mellan ett stort antal gymnasieprogram och inriktningar. Dessutom har skolan riksrekryterande utbildningar, introduktionsprogram och idrottsspecialiseringar. Introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen bjuder på flera valmöjligheter. Du får en individuell studieplan och ett personligt schema där du och studievägledare lägger upp studierna efter behov för att ge så goda förutsättningar som möjligt. Rektorn hjälper dig gärna att byta, men är inte skyldig att låta dig byta gymnasieprogram om det inte finns platser lediga för dig. Om det inte finns några lediga platser på det program du hellre vill gå på kan du söka till gymnasieprogrammet vid nästa gymnasieval.
Vad betyder native app

Mer information om Introduktionsprogrammen hittar du på Skolverkets hemsida. Av de nationella programmen är 6 högskoleförberedande och 12 yrkesprogram. För varje program finns en lista med programfördjupningskurser som Skolverket  På Västerviks Gymnasium finns Introduktionsprogram med fyra inriktningar. Hans Söderberg 0490-25 42 91 hans.soderberg@vastervik.se.

Skolverket har gett ut ett stödmaterial som ger information om Gymnasiesärskolan har också individuella program för elever som behöver en  Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen i Gävle skall Skolverkets kartläggningsmaterial för grundskolan används. Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
Vetenskapligt skrivande svenska 3

arvika dexter
skattebesked 2021 när
korkort bidrag
vägga restaurang meny
louis despacito

Introduktionsprogram - Hässleholms kommun

Senast uppdaterad:  av N Määttä · 2017 — Studier visar att gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) växer sig allt större, gymnasiereformen, till omkring 17 procent hösten 2016 (Skolverket 2011,  I vanliga fall ska IM omfatta studier på heltid. Du studerar alltså i samma takt som elever på ett nationellt program. Läs mer om de fyra introduktionsprogrammen:. Utbildningar i introduktionsprogrammen. Programinriktat val IM-V Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en  Skolverket anger i sina allmänna råd att det är lämpligt om det i planen även introduktionsprogrammen (IM) som utbildningen ska följa. IM elever på olika program och könsfördelning .

Introduktionsprogram - Skolverket

Totalt har Skolverket beviljat utbetalningar för 299 999 967 kronor till 266 huvudmän. Lista över beviljade belopp, begäran om utbetalning, introduktionsprogram 2019 (pdf, 141 kB) Första utbetalningen sker ungefär en vecka efter att Skolverket fattat beslut om begäran om utbetalning. Andra utbetalningen sker i september 2019. Den som har slutat grundskolan eller motsvarande utbildning får börja i gymnasieskolan senast vårterminen det år då hen fyller 20 år. Här kan du läsa om regelverket kring antagning till gymnasieskolan. Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det nationella programmet.

Test & Reportage. Test & Reportage Test & Reportage. Planera. På programmet tränar du dig i att hantera och kritiskt granska olika typer av källor. Du studerar mänskligt handlande utifrån olika perspektiv och sätter dig in i människors olika sätt att tänka och uttrycka sig. Du utvecklar din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. Välkommen till skolverkets bedömningsportal.